ඇන්ඩ්රොයිඩ් විස්ටා ලයිට් 1.2.1 android logo

ඇන්ඩ්රොයිඩ් විස්ටා ලයිට් 1.2.1

ඇන්ඩ්රොයිඩ් විස්ටා ලයිට් යනු ඇන්ඩ්රොයිඩ් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනය හෝ ටැබ්ලට් සමඟ වැඩ කරන අතරතුරදී Windows Vista සමග වැඩකරන අතුරු මුහුණත සඳහා යෙදුමකි යෙදුම මුලික තිරය, ගොනු බ්රවුසරය, විවිධ සැකසුම් පෙනුම ආදේශ කරයි. සවි කළ ගොනු කළමනාකරු තුල, ඔබට ගොනු / ෆෝල්ඩරයේ පිටපත් / පේස්ට් / චලනය කළ හැකිය, පෙළ ගොනු බලන්න.