MacroDroid 4.0.2 android logo

MacroDroid 4.0.2

MacroDroid - ඔබේ ස්මාර්ට්ෆෝනය සඳහා සරල අතුරුමුහුණත් සමඟ සැකසුම් පියවරෙන් පියවර න්යායික පියවරක්. යෙදුම භාවිතයෙන්, ඔබ යෙදුම ආරම්භ කරන විට හෝ එය වසා දැමුවහොත් එය නිවා දැමීමට ඔබට Wi-Fi ස්වයංක්රීය වින්යාසගත කල හැක. ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය ඔබට අගුළු බොත්තම එබූ විට වත්මන් කාලය කතා කළ හැකිය. තවත් කදිම නිදසුනක් වන්නේ කෙටි පණිවුඩයක් නිශ්චිත විධාන සහිතව ලැබෙන විට ඛණ්ඩාංක යැවීමයි. මීට අමතරව, NFC ටැග භාවිතා කිරීම සැකසීම පවතියි.