පසු විපරම් කිරීම 1.0.5 android logo

පසු විපරම් කිරීම 1.0.5

තැපැල් ලුහුබැඳීම, බෙලාරූස් සහ විදේශයන් හි තැපැල් පෙට්ටි නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා හොඳ යෙදුමක්. ඔබගේ නැව්ගත කිරීමේ ඉරණම සමග යාවත්කාලීනව තබාගන්න, පිටවීමේ ස්ථානයේ සිට පිටතට යන ස්ථානයේ සිට ගමන් කරන්න, පැකේජයේ තත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා ය. මෙම යෙදුම BelPochta සේවාදායකයෙන් තොරව මාර්ගයේ අංකයෙන් සපයයි. එය භාවිතා කිරීම සතුටක්!