සියල්ල සොයන්න 1.13 android logo

සියල්ල සොයන්න 1.13

ඔබගේ උපාංගය මත අවශ්ය ලිපිගොනු සෙවීම සඳහා සියල්ලේම අරමුණ වන්නේ සෑම දෙයක්ම සොයන්න. බාගන්න, ස්ථාපනය කරන්න ඔබේ Android ඇන්ඩ්රොයිඩ් මත සියල්ලම සොයන්න, සෙවුම් යන්ත්රයේ නමේ නම ඇතුල් කර ක්ෂණික ප්රතිඵල ලබා ගන්න. මෙම යෙදුමේ ඇති අංගයන් පහත සඳහන් දෑ අඩංගු වේ: බොත්තමක් සරල ක්ලික් කිරීමකින්, විවෘත කිරීම, SD පත සඳහා සහාය දීම, සෙවුම් අයිතම බෙදාගැනීම, ගොනු සහ ෆෝල්ඩර මකා දැමීම මෙන්ම ගොනු ගොනු සහ ෆෝල්ඩර විවෘත කිරීම.