UNO ගණන් කිරීම 1.04 android logo

UNO ගණන් කිරීම 1.04

UNO ගණන් කිරීම - UNO කාඩ් ක්රීඩාව තුළ ඔබ ලකුණු ගණන් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. එක් එක් ක්රීඩකයා විසින් අවසන් වටයේ ලකුණු ලබාගත් ලකුණු සහ සරල "Count!" බොත්තම ක්ලික් කරන්න - "UNO count" ඉතිරි කරන්න.