පරිශීලක නියෝජිත මාරුකරුවා 1.6.1 android logo

පරිශීලක නියෝජිත මාරුකරුවා 1.6.1

පරිශීලක නියෝජිත මාරු කරන්නා - ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා Google Chrome හි පරිශීලක-නියෝජිතයා වෙනස් කරන්න. ගූගල් ක්රෝම් සියල්ලම හොඳයි, නමුත් එය ඉදි කරන ලද බ්රවුසරයට මෙන් නොව, ඩෙස්ක්ටොප් ප්රකාරයේ වැඩ කිරීමට අවශ්ය නොවේ. ප්රතිඵලයක් වශයෙන් ඔබ ජංගම අනුවාදයක් තිබෙන වෙබ් අඩවියක් කියවන විට, ඉන්පසු ඩෙස්ක්ටොප් මාදිලියට මාරුවීම සඳහා, සෑම නව ටැබ් සඳහා "සම්පූර්ණ අනුවාදය" සලකුණු කරන්න.